Biệt Thự KĐTM EcoPark

Thông tin dự án

Địa điểm       : KĐTM Ecopark – Văn Giang –  Hưng Yên

Tổng khối lượng đá đã thi công:  800 m2

Doanh số      : 1.600.000.000đ (Một tỉ sáu trăm triệu đồng)

Năm thi công phần đá: 2014   Hoàn thành: 2014