Biệt Thự KĐTM VinCom

Thông tin dự án

Địa điểm       : KĐTM VinCom – Sài Đồng – Long Biên – TP.Hà Nội

Tổng khối lượng đá đã thi công: 400 m2

Doanh số      : 800.000.000đ (Tám trăm triệu đồng)

Năm thi công phần đá: 2014   Hoàn thành: 2014